Grafologia

Konsultacje grafologiczne i psychografologiczne w zakresie:

  • ekspertyz pisma ręcznego pod kątem, m.in.: badania autentyczności podpisów i pisma, określania jednorodności pisma w zakresie autorstwa i czasu sporządzenia, a także oceny stanu psychofizycznego osoby piszącej,
  • identyfikacji presji lub chorób widocznych w piśmie, weryfikowania czasoprzestrzeni, sporządzania portretów osobowościowych,
  • opisu cech grafologicznych i psychografologicznych oraz ich uwarunkowań w kontekście biometrii podpisu i pisma ręcznego,
  • analizy rysunków,
  • doradztwa personalnego w oparciu o analizę próbek pisma i testów grafologicznych.

Wynik konsultacji stanowi sporządzona w formie pisemnej analiza psychografologiczna.

Konsultacje grafologiczne i psychografologiczne prowadzi ekspert pisma ręcznego, biegły sądowy certyfikowany grafolog i psychografolog, konsultant dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, wykładowca uczelni wyższej.