Kancelaria

Kancelaria Psychografologiczna to pierwsza w Polsce profesjonalna działalność o profilu psychografologicznym świadcząca usługi w zakresie grafologii, psychografologii, psychologii i doradztwa prawnego.

Kwalifikacje, doświadczenia oraz praktyczna wiedza zawodowa grafologa, psychologa oraz prawnika pozwalają na dostarczenie kompleksowego i spójnego rozwiązania w zakresie dochodzenia swoich praw w sytuacjach, gdzie przedmiotem jest pismo ręczne bądź rysunki.

Kompleksowa analiza grafologiczna pisma lub rysunków dokonywana przez eksperta w dziedzinie pisma ręcznego, biegłego grafologa w sytuacjach tego wymagających uzupełniania jest opinią psychologa. Całość uwzględniona w strategii opracowanej przez prawnika prowadzącego sprawę.

Biegły grafolog – psychografolog  dokonuje wszechstronnej analizy psychografologicznej, która dotyczy, np. badania autentyczności podpisu i pisma lub stanu psychofizycznego osoby piszącej. Wynik stanowi opinia grafologiczna, która jest podstawą do podjęcia działań prawnych.

Połączenie tych trzech specjalizacji gwarantuje kompleksowe i, co najważniejsze, spójne ze sobą rozwiązanie.
Współpracy trzem ekspertom przyświeca jeden cel – dostarczenie Klientom wszechstronnego, jednolitego logicznie i gotowego rozwiązania.